Otkrijte naše ponude i promocije

Imamo najbolje planove za vas

Pravila promocije

Upotreba isključivo u centru u kojem je plan kupljen.

Ličnog je karaktera i ne može se prenositi na druge osobe.

Rok važenja: 3 mjeseca od kupovine.

Ne može se kombinovati sa drugim ponudama.

Dati na uvid karticu za plan na svakoj sesiji.

Dati na uvid račun kao dokaz o kupovini.

Važi samo u centrima u kojima je aktivna ova promocija.